Bij grotere opdrachten werk ik met professionals die eenzelfde visie op mensen en organisaties hebben: Oda de Wit en Annemarieke Nagel. Wij ondersteunen gemeenten bij hun opgave om een antwoord te vinden op de nieuwe eisen van deze tijd. Die eisen vragen om een andere manier van organiseren en aansturen van mensen. Zo organiseer ik met hen trainingen ‘groeifeedback’, waardoor mensen beter functioneren zodra zij vanuit een waarderend perspectief  communiceren. Verder verzorg ik samen met Joke Scholten persoonsgerichte ontwikkel-programma’s, waarbij mensen worden uitgedaagd te onderzoeken welke factoren bepalend zijn voor hun gedrag en daarmee hun effectiviteit in het werk. Daarnaast verzorgen en begeleiden wij complexe teamassessments, bijvoorbeeld in concurrentiegerichte dialogen bij grote aanbestedingen in de bouwwereld.