Mijn opdrachten bestaan uit maatwerk interventies in klein verband, zoals:

 

Leiderschapsprogramma’s en trainingen met een accent op versterken  van persoonlijk leiderschap (samen met collega professionals);

Begeleiden van leidinggevenden naar een andere manier van sturen die is gericht op een grotere autonomie van medewerkers in het primaire proces;

Begeleiden van teams die meer in samenwerking en zelfsturend moeten gaan opereren;

Coachtrajecten voor individuele leiders, managers en professionals met het doel hun persoonlijke effectiviteit te versterken;

Begeleiden van intervisiegroepen via een gestructureerde werkwijze